TimeAttack

JOIN

C1

0/31

1145

» LEADERBOARD
JOIN

GUNSAI

0/32

1200

» LEADERBOARD

Freeroam

JOIN

SHUTOKO

0/40

0726

» LEADERBOARD
JOIN

SHUTOKO / DEV

0/64

2230

» LEADERBOARD
JOIN

SHUTOKO / Rain

0/40

1930

JOIN

KANJO

0/50

2000

JOIN

UNION ISLAND

0/42

0656

JOIN

NARUTO SKYLINE

0/34

0800

DriftLive

DriftLiveはサーバーにドリフトスコアランキングが実装されています

参加するには事前に公式サイトよりゲームクライアントをダウンロードする必要があります

» 公式サイト
JOIN

MEIHAN / Public Beta Test

0/36

1200

JOIN

HAPPOGAHARA / Public Beta Test

0/16

1200

Drift

JOIN

NANKO

0/32

1052

JOIN

NANKO FULL

0/43

1052

JOIN

ODARUMI

0/30

1052

JOIN

DOUSOJIN

0/16

1052

JOIN

NANAMAGARI

0/24

1052

JOIN

OHIRADAI

0/16

1052

JOIN

OI WHARF

2/32

1045

JOIN

HAPPOUGAHARA

0/16

0200

JOIN

HAYATO

0/14

1052

JOIN

MOBARA

0/32

1200

JOIN

TSUKURUMA

1/36

1200

JOIN

NIKKO

0/16

1200

JOIN

MEIHAN

0/36

1200

JOIN

EBISU

0/33

1200

JOIN

EBISU WEST

0/20

1200

JOIN

EBISU TOUGE

0/20

1200

JOIN

TC1000

0/30

1200

JOIN

OKAYAMA

0/24

1200

JOIN

GUNSAI

0/32

1200