TimeAttack

JOIN

C1

0/31

1026

» LEADERBOARD
JOIN

GUNSAI

0/32

1200

» LEADERBOARD

Freeroam

JOIN

SHUTOKO

1/40

0300

» LEADERBOARD
JOIN

SHUTOKO / Rain

0/40

1930

JOIN

KANJO

0/50

2000

JOIN

UNION ISLAND

0/42

0007

JOIN

NARUTO SKYLINE

0/34

0800

DriftLive

DriftLiveはサーバーにドリフトスコアランキングが実装されています

参加するには事前に公式サイトよりゲームクライアントをダウンロードする必要があります

» 公式サイト
JOIN

MEIHAN / Public Beta Test

0/36

1200

JOIN

HAPPOGAHARA / Public Beta Test

0/16

1200

Drift

JOIN

NANKO

0/32

1556

JOIN

NANKO FULL

0/43

1556

JOIN

ODARUMI

0/30

1556

JOIN

DOUSOJIN

0/16

1556

JOIN

NANAMAGARI

0/24

1556

JOIN

OHIRADAI

0/16

1556

JOIN

OI WHARF

0/32

1556

JOIN

HAPPOUGAHARA

1/16

1556

JOIN

HAYATO

0/14

1556

JOIN

MOBARA

0/32

1200

JOIN

TSUKURUMA

0/36

1200

JOIN

NIKKO

0/16

1200

JOIN

MEIHAN

0/36

1200

JOIN

EBISU

0/33

1200

JOIN

EBISU WEST

0/20

1200

JOIN

EBISU TOUGE

0/20

1200

JOIN

TC1000

0/30

1200

JOIN

OKAYAMA

0/24

1200

JOIN

GUNSAI

0/32

1200